TURECKO: Podmienky vstupu do krajiny

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka majú povinnosť sa preukázať buď:

  • negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny,
  • ​alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny,
  • alebo platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny). Za úplne            zaočkovanú osobu sa považuje osoba,    ktorá prijala aspoň dve dávky vakcín schválených na núdzové použitie Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Tureckom (napr. Pfizer-BioNTech a Moderna) alebo najmenej jednou jednodávkovou vakcínou (napr. Johnson & Johnson),​
  • alebo platným certifikátom potvrdzujúci prekonanie COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do Turecka osobitne ( vrátane detí ),  sú povinní vyplniť registračný online formulár, ktorý nájdete na  webovej stránke: https://register.health.gov.tr, najskôr 72 hodín ( avšak určite najneskôr 1 hodinu pred príchodom na letisko) pred príchodom do Turecka. Systém po správnej registrácii odošle cestujúcemu potvrdenie o vyplnení registrácie, ktoré je potrebné buď si vytlačiť, alebo uložiť si jeho elektronickú podobu do mobilného telefónu. V každom prípade ho musíte mať v Turecku na požiadanie k dispozícii.


Aké sú podmienky pre deti?

Výnimka z predloženia potvrdenia o očkovaní a PCR/antigénového testu platí pre deti do 12 rokov.


Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Ministerstvo zdravotníctva Tureckej republiky (lokálne štatistiky)

Ministerstvo kultúry a turizmu Tureckej republiky (bezpečný turizmus)

Zoznam testovacích zariadení COVID-19 v Turecku


Cestovné doklady:

Na cestu do Turecka je potrebné mať platný a nepoškodený cestovný pas s platnosťou minimálne 150 dní  od vstupu na územie Turecka. V opačnom prípade im v zmysle platného zákona vstup na územie Tureckej republiky nebude umožnený. V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany). 

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje len na cesty za účelom turistiky. Pre účely zamestnania, štúdia, výskumu, vzdelania je naďalej potrebné pred vstupom do Tureckej republiky si zabezpečiť víza. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

SLOVESKEJ REPUBLIKY (www.mzv.sk)

Aktualizované 19.05.2022