TURECKO: Podmienky vstupu do krajiny

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Turecké orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia. 


Cestovné doklady:

Na cestu do Turecka je potrebné mať platný a nepoškodený cestovný pas s platnosťou minimálne 150 dní  od vstupu na územie Turecka. V opačnom prípade im v zmysle platného zákona vstup na územie Tureckej republiky nebude umožnený. V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany). 

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje len na cesty za účelom turistiky. Pre účely zamestnania, štúdia, výskumu, vzdelania je naďalej potrebné pred vstupom do Tureckej republiky si zabezpečiť víza. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

SLOVESKEJ REPUBLIKY (www.mzv.sk)

Aktualizované 07.09.2023