GRÉCKO: Podmienky vstupu do krajiny

Pri cestách do Grécka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Doklad musí byť platný do konca predpokladaného pobytu na území Grécka.

Osoby, ktoré sa zdržiavajú sa v krajine, sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

Cestovné doklady:

Na cestu do Grécka stačí mať platný občiansky preukaz, alebo platný cestovný pas. Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí mať vlastný cestovný pas, alebo občiansky preukaz s fotkou.

Ďalšie informácie nájdete na stránke MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

SLOVESKEJ REPUBLIKY (www.mzv.sk)

Aktualizované 07.09.2023