EGYPT: Podmienky vstupu do krajiny

Po prílete na letisko v Egypte bude všetkým cestovateľom zmeraná teplota. Každý cestujúci musí mať uzavreté zdravotné cestovné poistenie.

Očkované osoby

Od 24. júna 2021 umožňuje Egypt vstup na svoje územie všetkým osobám s ukončeným očkovaním bez nutnosti predloženia PCR testu. Cestujúci z krajín, ktoré nie sú postihnuté novými mutáciami a podstúpili plnú vakcináciu, môžu po 14 dňoch vstúpiť na územie Egypta bez povinnosti PCR testu.

Je nutné predložiť potvrdenie o vykonanom ukončenom očkovaní, ktoré je uznávané v krajine pôvodu miestnymi orgánmi štátnej správy (národný očkovací certifikát) s QR kódom.

Sú prijímané potvrdenia o očkovaní vakcínami uznanými WHO a egyptskými autoritami. V prípade jednorázovej vakcíny musí byť dodržaná 14-dňová lehota od prvej aplikácie. Pri dvojdávkových očkovacích látkach musí byť dodržaná lehota 14 dní po druhej dávke. Posilňujúce dávky nie sú zatiaľ vyžadované.

Pre vstup na územie Egypta nie je limitovaná platnosť očkovacieho certifikátu, ale platnosť certifikátu môže limitovať prepravná spoločnosť. Preto si vždy pred cestou preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

Pre cestovateľov, ktorí nie sú očkovaní alebo nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, platia nižšie uvedené doterajšie opatrenia.

Na všetkých miestach vstupu do krajiny je zavedená povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 72 hodín. Výsledok testu je možné predložiť v papierovej forme od certifikovaného laboratória alebo aj prostredníctvom QR kódu. PCRtest alebo antigénový test je vyžadovaný aj v letoviskách Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a v hlavnom meste Káhire.

V letoviskách Šarm el-Šajch, Hurgháda, Taba, Marsa Alam je možné podstúpiť PCR test priamo na letisku za cenu 30 USD. Avšak, slovenské veľvyslanectvo v Káhire dôrazne odporúča slovenským občanom podstúpiť PCR test pred prípadným odletom do Egypta ešte na území SR. V prípade v Egypte zisteného pozitívneho výsledku budú možnosti veľvyslanectva, s ohľadom na pomoc smerom k nakazenému slovenskému občanovi, obmedzené. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19
Egypt nezaviedol výnimky pre osoby, ktoré už COVID-19 prekonali.

Maloletí
Deti mladšie ako 12 rokov nemusia predložiť očkovacie certifikáty alebo negatívne testy oslobodené.

Postup pri nákaze COVID-19
V prípade pozitívneho výsledku PCR-testu alebo antigénového testu, či už pri prílete do krajiny alebo pred odletom do SR, je osoba umiestnená do hotelovej karanténnej izby. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov či hotelov.

Liečba v nemocniciach môže vyjsť až na 651 eur/deň. Nakazenú osobu nemožno repatriovať bežným letom a nemožno ovplyvniť jej prípadné umiestnenie do karantény či do nemocnice.

Cestovné doklady:
Na cestu do Egypta je nevyhnutné mať platný cestovný pas. Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí mať vlastný cestovný pas.

Ďalšie informácie nájdete na stránke MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

SLOVESKEJ REPUBLIKY (www.mzv.sk)

Aktualizované 19.05.2022