BULHARSKO: Podmienky vstupu do krajiny

Cestovné doklady:
Na cestu do Bulharska stačí mať platný občiansky preukaz, alebo platný cestovný pas. Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí mať vlastný cestovný pas, alebo občiansky preukaz s fotkou.

Ďalšie informácie nájdete na stránke MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

SLOVESKEJ REPUBLIKY (www.mzv.sk)

Aktualizované 07.09.2023